IT Risicoscan

Heeft u voldoende Privacy & Security maatregelen getroffen?

Op 26 mei 2015 is het wetsvoorstel voor een meldplicht van datalekken door de Eerste kamer aangenomen. Deze wet moet ervoor zorgdragen dat de hoeveelheid cyber crime wordt teruggedrongen. Welke situaties er precies gemeld moeten gaan worden zal nader uitgewerkt gaan worden in beleidsregels, maar de volgende situaties zijn hierin denkbaar:

 • Het uitlekken van inloggegevens
 • Het uitlekken van financiële gegevens
 • Het stelen van laptops met veel persoonsgegevens
 • Een bug waardoor gevoelige persoonsgegevens zijn of konden worden ingezien

Dit is de reden dat wij, als Drie-O zijnde, de IT Risicoscan hebben ontwikkeld. Deze IT Risicoscan maakt helder of, en welke, Privacy & Security kwetsbaarheden binnen uw bedrijf aanwezig zijn. Uiteraard wordt een advies gegeven hoe deze kwetsbaarheden zo ver mogelijk teruggedrongen kunnen worden.

 

De scan

De scan wordt uitgevoerd door een ervaren netwerk engineer en bestaat uit de volgende delen:

 • Technische inventarisatie van uw huidige netwerk van maximaal een halve dag;
 • Een rapportage met advies en oplossingsrichtingen;
 • Een nabespreking.

Bij de technische inventarisatie zullen in ieder geval onderstaande onderdelen getoetst worden:

 •  Wachtwoord procedure;
 •  Back-up procedure;
 •  In hoeverre is de software up to date;
 •  Versleuteling van gebruikte (web)applicaties;
 •  Sluitende logging in websites;
 •  Anti-virus software en router;
 •  Bescherming van werkplekken, mobiele apparaten en servers.

Het resultaat

Het resultaat is een adviesrapport waarmee u concreet aan de slag kunt doordat de Privacy & Security kwetsbaarheden binnen uw organisatie inzichtelijk zijn inclusief een advies om deze kwetsbaarheden terug te dringen.

 

 

Voor vragen en/of verdere informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar 0413-490620 of stuur een mail naar verkoop@drieo.nl