Autotask

Autotask is alles-in-één online software waarmee VAR's, MSP's en IT-serviceproviders hun IT-producten en -diensten kunnen verkopen, implementeren, beheren en factureren. De geïntegreerde modules van Autotask omvatten service desk, CRM/contactbeheer, outsourcing, projectmanagement, contractbeheer, urenregistratie, facturering, rapportage en bedrijfsanalyse. Wij hebben een koppeling gemaakt met het datawarehouse van Autotask om middels PowerBi de verkoopresultaten alsmede de gerealiseerde uren te kunnen monitoren.