Onze werkwijze

Power BI werkwijze

Voor de realisatie van dashboards binnen Power BI hanteren wij een gestandaardiseerde werkwijze welke hieronder grafisch is weergegeven. Onderstaande werkwijze wordt per te realiseren dashboard iteratief doorlopen door onze Power BI consultant in samenwerking met jou als opdrachtgever.

De werkwijze bestaat uit de volgende 4 stappen: 

1. Databronnen inventariseren

Voor de realisatie van de dashboards zal geïnventariseerd worden welke data in de organisatie beschikbaar is en hoe we deze kunnen ontsluiten om de dashboards realiseren.  Vaak is dit data uit de ERP software waar jouw organisatie mee werkt zoals bijvoorbeeld Microsoft Business Central, Exact Online, Syntess of een maatwerk oplossing die je in gebruik hebt.

2. Gegevensverwerking

Tijdens deze fase wordt bepaald welke gegevens er nodig zijn en structureren we data o.b.v. gegevenstype (datum, numeriek, tekst etc..). Ook zal data waar nodig verrijkt en gevalideerd worden.  

3. Modelleren

In deze fase worden datasets gemaakt op basis van de informatie welke benodigd is in de dashboards. In deze fase zal nauw samengewerkt worden de klant zodat we de juiste informatie en gegevens kunnen selecteren. Ook in deze fase kan het nodig zijn om data te verrijken.  Daarnaast wordt in deze fase bepaald op welke detailniveau ingezoomd moet kunnen worden.  

4. Presenteren/analyseren

De dashboards worden in deze fase ontwikkeld. In overleg met jou wordt bepaald hoe de dasboards er qua look and feel uit komen te zien en welke filteropties benodigd zijn.   

Download whitepaper:
Power BI voor het MKB

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Whitepaper-power-bi
Whitepaper-power-bi

Download whitepaper:
Power BI voor het MKB

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.