Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op het Scrum framework. Dit komt er op neer dat we in korte iteraties en in nauwe samenwerking met jou, als opdrachtgever,  de software in werkende delen opleveren.

 

De doelstellingen van deze werkwijze zijn:

  • In korte sprints snel werkende producten opleveren, waardoor snel duidelijk wordt voor jou of wij goed bezig zijn. Dit beperkt de risico's van langdurige projecten waarin gebruikers of klanten soms pas na een jaar het resultaat kunnen zien en uitproberen.
  • Snel duidelijkheid over de voortgang.
  • Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk.
  • Grotere betrokkenheid teamleden, concentratie op overzichtelijk deel van project.
  • Snel inzicht in het bestede budget.

 

Hieronder een grafische weergave.

 

De Product Owner of Producteigenaar, is de klant of opdrachtgever, of een vertegenwoordiger daarvan. Hij of zij specificeert de gewenste resultaten, meestal in de vorm van user stories. Deze user stories worden bijgehouden in een lijst, de werkvoorraad. De Producteigenaar sorteert de werkvoorraad op prioriteit. De belangrijkste user stories staan bovenaan.

 

Er wordt gewerkt in Sprints of iteraties. Die duren meestal van ca. een week tot een maand, met een tijdsduur van twee weken als meest gebruikelijke tijdsduur. De duur van de Sprints zijn vantevoren vastgesteld. Aan het begin van een Sprint worden de user stories voor die Sprint bepaald en vastgelegd in de Sprint Backlog.

 

Sprints resulteren in zo tastbaar mogelijke resultaten. T.a.v. softwareontwikkeling kan dat betrekking hebben op bruikbare code, inclusief integratie, tests en documentatie, en liefst toepasbaar voor de klant of eindgebruiker.

 

Aan het eind van een Sprint vindt een Sprint Review plaats, waarbij het resultaat wordt getoond aan de product owner. Daarnaast vindt een evaluatie binnen het team plaats.