Privacy

Versie 1.0 23 mei 2018

Besloten vennootschap Drie-O Automatisering BV (KvK 16083590 ), hierna: ’Drie-O’

Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode

https://www.drieo.nl/

verkoop@drieo.nl

Algemeen

Drie-O vindt uw privacy erg belangrijk en heeft de veiligheid van uw gegevens hoog in het vaandel staan. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via verkoop@drieo.nl.

Aankopen en bestellingen

Indien u een bestelling bij ons plaatst, vragen wij daarvoor uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, ip-adres) en uw betalingsgegevens (IBANnummer) op. Deze hebben wij nodig om uw aankoop af te handelen en/ of onze diensten te verlenen. Wij bewaren deze gegevens totdat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dit is een wettelijke bewaarplicht).

Klantenportaal

Via ons klantportaal ontvangt u facturen en kunt u tickets aanmaken voor een hulpvraag. Om ons klantenportaal te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registeren. Wij vragen daarvoor uw naw-gegevens, factuuradres, bankgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en ip-adres. Wij maken voor u een account met een inlognaam en wachtwoord aan. Daarmee kunt u inloggen op het klantenportaal. U kunt daarna uw wachtwoord zelf wijzigen. Wij gebruiken de gegevens in het klantenportaal om diensten aan u te kunnen leveren en te factureren. De accountgegevens bewaren wij tot 3 maanden nadat uw account is opgeheven.  Gegevens over uw bestelling en facturatiegegevens bewaren wij tot 7 jaar na afronding van de bestelling.

Wij bewaren uw gegevens, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe bestelling. Ook gebruiken wij deze gegevens om u te benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. U kunt via uw account uw gegevens aanpassen als u dat wilt.

Hulp op afstand/ Quick Support

Indien u op uw locatie support nodig heeft van een van onze medewerkers, dan  vragen wij u middels een link toegang tot uw computer. Via Teamviewer krijgt u een code die u telefonisch aan onze support medewerker doorgeeft. Met deze code kunnen wij op afstand met u meekijken. Deze inloggegevens zijn gedurende de werkzaamheden op afstand actief. Daarna zijn de inloggegevens niet meer bruikbaar. De support medewerker zal tijdens de inlog de nodige werkzaamheden uitvoeren en daarna weer uitloggen.

Evy-login

Met de Evy-login kunt u inloggen en werken in onze cloudomgeving. Wij vragen hiervoor uw e-mailadres op. Met dit adres maken wij een account met wachtwoord voor u aan. De software die u gebruikt (algemene, branche-specifieke en/of administratieve software) draait in de cloud. Ook bestanden die u met deze software opslaat, komen terecht in onze cloud. Wij hebben alleen toegang tot uw bestanden om u (technische) ondersteuning te bieden door bijvoorbeeld voor de juiste beveiligingsmaatregelen te zorgen. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor een ander doel. De opgeslagen bestanden worden bewaard zolang nodig is voor onze dienstverlening. De inloggegevens bewaren wij tot 3 maanden nadat het account is opgeheven.

Webformulieren

Op onze website vindt u op diverse locaties een invulformulier terug waar wij naar diverse gegevens vragen. Hierbij vragen we alleen naar de gegevens die benodigd zijn om de gewenste info toe te kunnen sturen. Uw persoonsgegevens bewaren wij tot 1 jaar na de aanvraag.

Nieuwsbrief

Met het contactformulier op onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement weer opzegt.

Server/ backup

Indien u gebruik maakt van onze back-up service, dan wordt een backup van uw bestanden op onze server opgeslagen. Wij bewaren deze gegevens zoals afgesproken in de overeenkomst van dienstverlening. Wij maken nooit inhoudelijk gebruik van uw gegevens. Wij hebben alleen toegang tot uw bestanden om u (technische) ondersteuning te bieden door bijvoorbeeld voor de juiste beveiligingsmaatregelen te zorgen. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor een ander doel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Drie-O gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Hiermee worden anonieme gegevens van bezoekers verzameld. Wij  hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Verder hebben we de instellingen zo privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld en de mogelijkheid om gegevens te delen met Google uitgezet. Wij gebruiken geen andere diensten van Google.  Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Social Media

Drie-O heeft diverse social media buttons op de website geplaatst die doorverwijzen naar onze Drie-O pagina’s op bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. U kunt ervoor kiezen om deze pagina’s te volgen. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. U kunt hier de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn inzien.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Drie-O verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Drie-O blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Drie-O neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drie-O neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via verkoop@drieo.nl.

 

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • Wij gebruiken alleen beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of vergelijkbare technologie;
  • De toegang tot de gegevens is beveiligd met tweestap-verificatie en beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
  • Onze medewerkerstelefoons zijn accuraat beveiligd;
  • Onze bijstand op afstand gebeurt via Remote met tijdelijke toegang (inloggegevens gewaarborgd);Wij maken gebruik van versleutelde e-mail;
  • Wij passen 256-bit AES encryption toe;

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Drie-O en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@drieo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via verkoop@drieo.nl.

 

 

Drie-O Automatisering BV 23 mei 2018